به نام خدا

مهربان فصل بهار، رویش سبز تو مبارکباد.

تا که ویرانه نگشتی این لباس سبز را

از دوست تهفه نگرفتی

ومیپنداشتم

 در سکوت سرد زمستان وقتی به تنهایی

با خویش خلوت گرفتی مثل اینکه همه در خواب بودند ...

واز این وقایع بی خبر!!!

 20اسفند 87

 


دسته ها :
سه شنبه بیستم 12 1387
X