بسم الله الرحمن الرحیم

 

تذکره الاولیاء:

 

ابراهیم شبی جبرئیل را در خواب دید که

از آسمان به زمین آمده است

 و کتابی در دست دارد .

 

پرسید:(برای چه کار آمده ای ؟)

 

جبرئیل گفت: (آمده ام تا نام دوستان خدا را بنویسم.)

 

ابراهیم گفت :(نام مرا مینویسی))جبرئیل گفت : نه ، تو

 از آنان نیستی ))

 

ابراهیم گفت :اگر از دوستان خدا نیستم ، دوستار دوستان

 

او که هستم

 

جبرئیل گفت: ( به پاس این سخن ، فرمان رسید که

 

اول از همه نام ابراهیم را بنویس.)

 

محبتت را شکر اگر به لطف و مهربانی ات

دلخوش نبودیم

 

 چه میکردیم؟!!!

 

 


دسته ها :
دوشنبه بیست و پنجم 9 1387
X