سلامی چو بوی خوش مهربانی  

 

یاعلی ع

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم

با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

گر اژدهاست بر ره عشقست چون زمرد

از برق این زمرد هین دفع اژدها کن

 

هفته ی ولایت مبارک

 

 


دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 9 1387
X